top of page

Market Research Group

Public·26 members
Bennett Martinez
Bennett Martinez

Avrupa'da Reform Hareketleri Pdf !!HOT!! Download


3 YENİ ÇAĞ DA AVRUPA İstanbul un fethiyle başlayıp, Fransız ihtilaline kadar süren ve günümüz Avrupası nın temellerinin atıldığı dönemdir. Yeni Çağ Başlarında Avrupa da Önemli Gelişmeler Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla derebeylik(feodalite) yıkılmış, merkezi krallıkları güçlenmiştir. Pusulanın geliştirilmesi Coğrafi Keşifler e neden olmuştur. Kâğıt ve matbaa kullanımın Avrupa da yaygınlaşması Hümanizm, Rönesans ve Reform hareketlerine ortam hazırlamıştır. COĞRAFİ KEŞİFLER Coğrafi Keşiflerin Nedenleri Doğu ticaret yollarının Müslümanların elinde olması, Avrupa ya gelen malların çok el değiştirmesinden dolayı pahalıya satılması, Coğrafi bilgisi, pusula ve gemicilikte gelişmelerin yaşanması. Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Yeni ticaret yolları, ada, kıta ve okyanuslar keşfedilmiştir. Sömürgecilik ortaya çıkmıştır. Keşfedilen yerlerdeki değerli madenlerin Avrupa ya getirilmesiyle altın ve gümüş temel zenginlik kaynağı olmuştur. İpek ve baharat Yollarının önemini kaybetmesi, İslam dünyası ve Osmanlı nın büyük zarar etmesine neden olmuştur. Atlas Okyanusu limanları önem kazanmış ve Akdeniz limanları önemini kaybetmiştir. Avrupa da sanattan anlayan ve sanatçıları desteleyen sınıf ortaya çıkmıştır. Hıristiyanlık keşfedilen yerlerde yayılmış, fakat Avrupa da Katolik Kilisesi ne olan güve sarsıldığı için bir süre sonra Avrupa da reform hareketleri başlamıştır. RÖNESANS HAREKETLERİ Edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanlarında 15. ve 16. Yüzyıllarda Avrupa da meydana gelen gelişmelerdir. İtalya da Hümanizm hareketi ile başlamış ve zamanla tüm Avrupa ya yayılmıştır. Rönesans ın Nedenleri Bizanslı bilginlerin İtalya ya gitmeleri ve antik eserlerin incelenmesi, Sanatçıları destekleyen mesen sınıfının çalışmalarıyla başarılı sanatçıların yetişmesi, Coğrafi Keşifler sonucu Avrupalıların zenginleşmesi, İslam bilim-felsefesi eserlerinin Avrupa da okutulması ve matbaanın yaygınlaşması etkili olmuştur.
avrupa'da reform hareketleri pdf download


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgohhs.com%2F2u39Nd&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1EMJBys8xNdm6z1DulcsFE


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page